ak bag­tyň şä­he­ri

21-03-21

Ta­ryh­da «Aşyk­la­ryň şä­he­ri», «Yş­kyň şä­he­ri» diý­lip ta­na­lan Aş­ga­bat şä­he­ri gö­zel­li­giň, asu­da­ly­gyň, bag­ty­ýar­ly­gyň nus­ga­sydyr. Paý­tag­ty­my­zyň bu gün­ki aja­ýyp keş­bi bol­sa pa­ra­hat­çy­ly­gyň, ak­ly­gyň, ösüş­le­re ta­rap gal­kyn­ma­gyň ny­şa­ny­na öw­rül­di. Aş­ga­bat ş .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.