Şenbe, Dekabr 2, 2023
Türkmeniň ýüpek ýoly
Ýollaryň ýagşysy – halkyň ýoludyr,
Halkyň ýoly – Hakyň ýoludyr!
Türkmeniň ýüpek ýoly
2023 logo Bitaraplyk logo
2023-nji ýyl — «Arkadag Serdarly
bagtyýar ýaşlar ýyly»

Içeri girmek üçin telefon belgiňizi ýazyň we oňa gelen tassyklaýyş kodyny dolduryň

+993