Rubrikalar / Sport
Sport
1 ýyl ozal
Samboçylardan hoş habar

Ussat türkmen türgenleri 52 döwletiň wekilleriniň gatnaşmagynda 11 — 13-nji noýabr aralygynda geçirilen dünýä çempionatyndan üstünlik bilen dolandylar.

1 ýyl ozal
Türkmenistan «ISU»-nyň doly hukukly agzasy boldy

«International Skating Union» ýa-da başgaça aýdanymyzda ISU sport äleminde abraýly guramalaryň biridir. Ýakynda, eziz Diýarymyz Türkmenistan hem  ISU-nyň doly hukukly agzalygyna kabul edildi.

1 ýyl ozal
SAMBOÇYLAR MEDALLY DOLANDYLAR

10-11-nji sentýabrda Moskwa şäherinde «Sambony esaslandyryjylaryň kubogy» atly halkara ýaryş geçirildi. Öňkiýyllarda «A.Harlampiýewiň ýagtyýadygärligine bagyşlanan sambo boýunça dünýä kubogy» diýen at bilen geçirilen ýaryşa 13 ýurda wekilçilik edýän samboçy türgenleriň 200-den gowragy gatnaşdy.

1 ýyl ozal
TÜRKMEN KARATEÇILERINIŇ HALKARA ÜSTÜNLIGI

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň toýuna barýan günlerimizde türkmenistanly türgenler halkara ýaryşlardaky üstünlikleri, medaldyr kuboklary bilen sport muşdaklaryny begendirýärler.

1 ýyl ozal
Sport – sagdynlygyň açary

Bedenterbiýe we sport sagdynlyk bilen berk baglanşyklydyr. Ekologiýa üýtgeşmeleri, häzirki ösen durmuşda daş-töweregimizi gurşap alýan tebigatda zyýanly mikroblaryň köpelmegi adamlaryň saglygyna ýaramaz täsir edýär. Şonuň üçin bedeni taplamak örän wajyp bolup durýar.

2 ýyl ozal
Goýberiliş №48 (28.11.2020 ý.)

2 ýyl ozal
Goýberiliş №47 (21.11.2020 ý.)

2 ýyl ozal
Goýberiliş №46 (14.11.2020 ý.)

2 ýyl ozal
Goýberiliş №45 (07.11.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.