Türkmenistan «ISU»-nyň doly hukukly agzasy boldy

28-10-22

«International Skating Union» ýa-da başgaça aýdanymyzda ISU sport äleminde abraýly guramalaryň biridir. Ýakynda, eziz Diýarymyz Türkmenistan hem  ISU-nyň doly hukukly agzalygyna kabul edildi. Türkmenistan Konkide typmak boýunça halkara birleşigiň (ISU) doly hukukly agzasy boldy. Bu karar ISU-nyň .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.