Goýberiliş №37 (12.09.2020 ý.)

13-09-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Iň bir sowuga çydamly ösümlikler derek we gaýyň agaçlarydyr. Bu agaçlaryň baldaklaryny 196 derejä çenli sowadyp bolýar. Ynsan beýnisinde nerw öýjükleriniň ortaça 12 mlrd sanysy bar. Egerde bu nerw öýjüklerini we süýümlerini biri-birine çatylasa, bularyň uzunlygy Aý b .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.