Goýberiliş №37 (12.09.2020 ý.)

13-09-20

Danalardan dürdäneler   Ýatlamalar adamyň kalbyna ýylylyk berýän gymmatlyklardyr. Haruki Murakami *   *   * Maksat — bu amala aşyrmak möhleti bolan arzuwdyr. Deýl Karnegi *   *   * Akylly adamlar üçin pul bary-ýogy serişdedir, akmaklar üçin bolsa maksatdyr. Pol Dekursel *   *   * Kimdir .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.