Goýberiliş №37 (12.09.2020 ý.)

13-09-20

Dünýä täzelikleri   Maýyşgak smartfonlar Geçen hepdede “Samsung” kompaniýasy özüniň “Galaxy Fold 2” smartfonynyň satuwa çykarylýandygyny aýtdy. Şereketiň bu enjamy “Fold 1-den” käbir funksional we stilistiki elementleri tarapyndan tapawutlanýar. Bu smartfonda esasy zat onuň 6.2 dýuýmlyk, 60 GHs ý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.