Goýberiliş №37 (12.09.2020 ý.)

13-09-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä                                 Aýna Kenary                                 ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň “Mak Kerriher” seýilgähiniň ýanynda ýerleşýän “Aýna kenar” diýilýän ýeri materigiň iň gözel ýerleriniň biri hasaplanýar. Kenaryň ýerleşýän ýeri 1906-njy ýyldan başl .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.