Goýberiliş №37 (12.09.2020 ý.)

13-09-20

Haýwanat we ösümlikler dünýäsiniň täsinlikleri   Romanesko kelemleri Flora özüniň gözelligi bilen adamlary geň galdyrmasyny bes edenok. Kämahal şol gözelligiň artmagyna adamlar hem goşant goşýarlar. Şeýle goşantlaryň biri hem “Romanesco brocoli” başgaça “Rim kelemi” diýlip atlandyrylýan ösümlik h .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.