Goýberiliş №37 (12.09.2020 ý.)

13-09-20

Saglyk burçy   Badam gülli ülje Bu ösümlik bägüller maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 5-20 santimetre ýetýän gyrymsyja wekilidir. Pes boýly, daşlara ýaýrap ýatan, ýassyk görnüşli, bogunly, gysga, seýrek şahaly gyrymsyja ösümligiň sapagy örän gysga bolup, uzynlygy 0,5-1,5 millimetre ýetýär. Ösümli .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.