Goýberiliş №37 (12.09.2020 ý.)

13-09-20

Sport Ýaş we zehinli derwezeban “Býorton Albion” toparynyň derwezebany Teddi Şerman-Lou “Çelsi” toparyna geçmek barada ylalaşyk baglaşdy. Bu ylalaşygyň içgin şertleri häzirlikçe näbelli, emma derwezebanyň indiki möwsümde iňlis toparynyň düzüminde çykyş etjegi anykdyr. Geçen möwsümde “Çelsi” topary .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.