Goýberiliş №37 (12.09.2020 ý.)

13-09-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   Iň gymmat kitap Dünýäniň iň gymmat kitaby Leonarda da Winçiniň “Lester Kodeksi” kitabydyr. 1994-nji ýylda 30,8 mln dollara satylan bu kitap häzirki puluň hümmetinde 44 million amerikan dollaryna barabardyr. 1504 — 1510-njy ýyllar aralygynda Milanda ýaşaýan döwründe .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.