Goýberiliş №38 (19.09.2020 ý.)

19-09-20

Danalardan dürdäneler   Biz işi soňa goýdugymyzça, wagt deňimizden geçip gidýändir. Seneka *   *   * Durmuş hem basnýa ýalydyr, mazmunyna görä baha berilýär. Ezop *   *   * Paýhasly adam özlerine edilmegini islemeýän zatlary başgalara etmeýär. Konfusiý *   *   * Eger siz ýalňyşlyk goýberi .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.