Goýberiliş №38 (19.09.2020 ý.)

19-09-20

Dünýä täzelikleri   Kämil ýük awtobuslary Elektrik energiýasynyň güýjünde işleýän transport serişdeleri has-da kämilleşýär we olaryň görnüşleri artýar. Şeýle transport serişdeleriniň biri hem “Volta Zero” ýük awtobusydyr. “Volta Trucks” şereketiniň “Zero” taslamasynyň esasynda döredilen bu awtobu .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.