Goýberiliş №38 (19.09.2020 ý.)

19-09-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   “Pamykgala” ýadygärligi Günorta Türkiýäniň Deňizli diýen welaýatynda ýerleşýän “Pamykgala” ýadygärligi ajaýyp tebigaty bilen tapawutlanýar. Bu ýer Mendere derýasynyň kenaryna degişli bolup, bütin ýylyň dowamynda maýyl howa ýagdaýy saklanýar. Gadymy grekler bu ýerde uz .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.