Goýberiliş №38 (19.09.2020 ý.)

19-09-20

Saglyk burçy   Bedeniň biosagady Gündelik iş-aladalary bilen meşgullanýan her bir adamyň bedeni günüň dowamynda birnäçe zerur iýmitlere teşne bolýar. Şeýle günlerde beden üçin şypaly hem-de halk lukmançylygynda giňden ulanylýan peýdaly iýmitlerden öz wagtynda kabul etmek ähmiýetlidir. Edil diward .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.