Goýberiliş №38 (19.09.2020 ý.)

19-09-20

Sport Finala gatnaşarlar Bilşimiz ýaly, “Stenli” kubogynyň finaly ýakynlaşyp gelýär we eýýäm günbatar ganatdan finala gatnaşjak ilkinji topar belli boldy. Tehasyň “Dallas” topary “Wegas Golden Naýtsy” utup, “Stenli” kubogynyň finalyna gatnaşmaga mümkinçilik gazandy. “Rojers Pleýs” stadionynda geçe .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.