Goýberiliş №38 (19.09.2020 ý.)

19-09-20

Sport Finala gatnaşarlar Bilşimiz ýaly, “Stenli” kubogynyň finaly ýakynlaşyp gelýär we eýýäm günbatar ganatdan finala gatnaşjak ilkinji topar belli boldy. Tehasyň “Dallas” topary “Wegas Golden Naýtsy” utup, “Stenli” kubogynyň finalyna gatnaşmaga mümkinçilik gazandy. “Rojers Pleýs” stadionynda geçe .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.