Goýberiliş №38 (19.09.2020 ý.)

19-09-20

Syrly sowallar, ýönekeý jogaplar   1. «Forrest Gump» kinofilminde baş rolda oýnan aktýoryň ady näme? 2. Halkymyzyň milli oýny bolan «Düzzüm» oýnuny jemi näçe daş bilen oýnaýarlar? 3. Nikola Markoniniň we Nikolaý Popowyň näme umumylygy bar? 4. Germaniýa döwleti näçe welaýatdan ybarat? 5. 1-dan .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.