Goýberiliş №38 (19.09.2020 ý.)

19-09-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   IŇ ULY KITAPHANA ABŞ-nyň paýtagty Waşington şäherinde ýerleşýän Kongres kitaphanasy dünýä kitaphanalarynyň içinde naýbaşysydyr. Ol 1800-nji ýylda, paýtagt şäher Filadelfiýadan Waşingtona geçirilende esaslandyrylýar. Kongresiň karary bilen kitaplary satyn almak üçin .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.