Goýberiliş №39 (26.09.2020 ý.)

26-09-20

Haýwanat we ösümlikler dünýäsiniň täsinlikleri   ROTANGO PALMALARY Ösümlikler dünýäsiniň üýtgeşik wekilleriniň biri hem Kalamus görnüşiniň Palmalar maşgalasyna degişli “Rotango palmalarydyr”. Bu täsin agaçlaryň 5 mm-den 70-mm çenli ýogynlykda bolup bilýän tekiz we inçe şahalary bolýar. Bu palmala .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.