Goýberiliş №39 (26.09.2020 ý.)

26-09-20

Sport   «Koldere» mynasyp boldy ABŞ-nyň Milli hokkeý ligasynyň “Kolorado Ewelanç” toparynyň oýunçysy Keýl Makar her möwsümiň iň gowy hokkeý oýunçysyna gowşurylýan “Kolder” baýragyna mynasyp boldy. Möwsümiň dowamynda Makar 1538 utuk jemledi. Onuň esasy bäsdeşi “Wankuwer Kenaksyň” oýunçysy Kuinn H .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.