Goýberiliş №39 (26.09.2020 ý.)

26-09-20

Syrly sowallar, ýönekeý jogaplar   1. «Mukaddes Ýelena» adasynyň ady kimiň hormatyna dakylan? 2. Napoleon Bonapart söweşde ýeňlip, ähli zatdan mahrum edilenden soň nirä sürgün edilýär? 3. “3 Muşketýor” we “Graf Monte Kristo” ýaly meşhur eserleriň awtory kim? 4. Grek mifologiýasynda Teseý kimiň .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.