Goýberiliş №39 (26.09.2020 ý.)

26-09-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   TAKATLY ÝÖRIŞ Günorta polýusa barmagy beýik geografik açyşlarynyň syýahatçylarynyň arzuwy bolupdyr, emma ol arzuw diňe 1911-nji ýylda Robert Skotyň ýolbaşçylygyndaky ekspedisiýada amala aşyrylypdyr. Şondan bäri birnäçe adamlar dürli maksatlar bilen ol ýere baryp gö .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.