Goýberiliş №40 (03.10.2020 ý.)

03-10-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Dünýäniň ilkinji jübi telefony 1979-njy ýylda ABŞ-da satuwa hödürlenipdir. 3895 amerikan dollar bahada satylan bu telefonlaryň bahasyna “Toýota Korolla” kysymly awtoulagy satyn almak mümkin eken. Dünýäniň iň arzan bahaly jübi telefony hökmünde “HOP1800” kysymly telef .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.