Goýberiliş №40 (03.10.2020 ý.)

03-10-20

Danalardan dürdäneler   Ýalňyzlygyň iň erbet görnüşi saňa düşünmeýän adamlaryň arasynda galmakdyr. Jelaleddin Rumy *   *   * Akylly adamlar bilen dost boluň! Käte akmak dost akylly duşmandan hem howpludyr. Ernest  Hemingueý *   *   * Durmuşda ýaşap öwrenmedikleri hiç bir mugallym terbiýeläp .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.