Goýberiliş №40 (03.10.2020 ý.)

03-10-20

Haýwanat we ösümlikler dünýäsiniň täsinlikleri   Panda garynjalary Bu jandarlar Günorta Amerikanyň, has takygy, Argentina, Çili döwletleriniň endemik jandarydyr. Garynjalaryň uzynlygy 8 millimetre ýetýär we beýleki mör-möjekleriň höwürtgelerinde we hinlerinde mugthorluk edip ýaşaýarlar. Panda gar .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.