Goýberiliş №40 (03.10.2020 ý.)

03-10-20

Saglyk burçy   Ýiti  respirator keselleri Eger bokurdagyňyz agyrsa, burnuňyzdan suwuklyk aksa, süňkleriňizde agyry bolup, gyzgynyňyz ýokarlansa, onda bedeniňizde ýiti respirator wirus ýokanjynyň bardygyny aňladýar. Ýiti respirator wirusy özünde dört umumy alamatlary jemleýän keseller toplumydyr. .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.