Goýberiliş №40 (03.10.2020 ý.)

03-10-20

Sport   «West Hem» öňe saýlanýar Angliýanyň Premýer ligasynyň 3-nji tapgyrynda “West Hem Ýunaýted” topary “Wulwerhempton” toparyny 4:0 hasapda utmagy başardy. Toparlaryň arasyndaky duşuşyk Londonyň “Olimpiýa” stadionynda boldy. Oýnuň düzgünleriniň berjaý edilişine emin Martin Atkinson gözegçilik .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.