Goýberiliş №40 (03.10.2020 ý.)

09-10-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   Täsin netije Bilşimiz ýaly, Ginnesiň rekordlar kitabynyň ýygyndysy her ýyl täzelenýär. Her täze neşirde dünýäniň dürli künjeklerinden ukyply adamlar peýda bolýar. Kitabyň 2021-nji ýyl üçin ýygyndysy entek satuwa çykmadyk hem bolsa onuň düzümine goşulan rekordlaryň .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.