Goýberiliş №41 (10.10.2020 ý.)

25-10-23

Dünýä täzelikleri Amatly smartfonlar “Durmuş gowudyr” (Life is good) diýen sözleri özüne şygar edinen Günorta Koreýanyň “LG” şereketiniň täze smartfonynyň resmi tanyşdyrylyş dabarasy bolup geçdi. Bu gezek “LG Q42” kysymly akylly telefony özüniň elýeterliligi bilen müşderilerini begendirdi. Täz .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.