Goýberiliş №41 (10.10.2020 ý.)

10-10-20

Haýwanat we ösümlikler dünýäsiniň täsinlikleri   Passiflora gülleri Latyn Amerikasynyň Braziliýa, Urugwaý, Paragwaý ýaly ýurtlarynyň tropiki tokaýlarynda ýaşaýan passiflora gülleri täsin ösümliklerdir. Bu ösümlikleriň boýy ortaça bolýar, emma käbir seýrek ýagdaýlarda olaryň uzynlygy 9 m-e çenli ý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.