Goýberiliş №41 (10.10.2020 ý.)

10-10-20

Saglyk burçy   Möwsümleýin   allergiýa Her paslyň özüne mahsus möwsümleýin allergiýasy bolýar. Allergiýasy bar adamlar bu döwürde has duýgur bolýarlar. Alymlaryň bellemegine görä, güýz aýlarynda allergiýanyň esasy çeşmesi gülleriň tozgajyklarydyr. Güýz paslynyň gelmegi bilen baglaryň ýapraklary g .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.