Goýberiliş №41 (10.10.2020 ý.)

10-10-20

Sport   Täze möwsümde täze topar Geçen möwsümde “Rostow” toparynyň düzüminde oýnan şwed ýarymgoragçysy Anton Salertos bu möwsümde “Sapsburg” toparynyň düzümine geçdi. Norweg toparynyň internetdäki öz resmi sahypasynda habar bermegine görä, 24 ýaşly futbolçy toparyň düzüminde ýene 2,5 ýyllap çykyş .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.