Goýberiliş №41 (10.10.2020 ý.)

10-10-20

Syrly sowallar, ýönekeý jogaplar   1. Häzirki zaman kompýuter arhitekturasynyň düýbüni tutan kim? 2. Fewraldan başga, aýlaryň arasynda iň gysgasy haýsy? 3. Gämide ýer ýüzüni aýlanyp çykan deňizçi kim? 4. «Garri Potter» eserindäki baýguşuň ady näme? 5. Belli ýazyjy bolan Den Brownyň ýazýan eser .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.