Goýberiliş №42 (17.10.2020 ý.)

17-10-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   ABŞ-daky Redwood milli seýilgähinde ýerleşýän “Hiperion” atly sekwoýa agajy dünýäniň iň uzyn agajy hökmünde kabul edilendir. Adyny grek mifologiýasyndan alan bu agajyň boýy 115,92 metre barabar bolup, her ýyl ýokarlygyna 4 santimetr ösýär. Meksikanyň Santa Maria del Tul .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.