Goýberiliş №42 (17.10.2020 ý.)

17-10-20

Danalardan dürdäneler   Ynam etmezden iş salyşmak tigirsiz arabanyň gitmegine umyt eden ýalydyr. Jon Rokfeller *   *   * Akyldar öz ýetmezçiliginden utanýar, emma olary düzetmekden utanmaýar. Gomer *   *   * Adamlar seni tanamasa aladalanma, sen adamlary tanamasaň pikirlenip gör. Genri Ford .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.