Goýberiliş №42 (17.10.2020 ý.)

17-10-20

Dünýä täzelikleri Täze we kämil interfeýs “OPPO” şereketi täze “Android 11” operasion ulgamyň esasynda işleýän “ColorOS 11” interfeýsi hödürleýär. Interfeýsiň tanyşdyrylyşynda kärhananyň taslamasyna ýolbaşçylyk edýän Linn Ni bu interfeýsiň ulanyjylaryň zerurlyklaryna has gowy gabat gelýändigini we .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.