Goýberiliş №42 (17.10.2020 ý.)

17-10-20

Haýwanat we ösümlikler dünýäsiniň täsinlikleri   «Daş» balyklary Dünýä ummany özünde her dürli täsin jandarlary saklaýar. Olaryň käbiri düýbünden howpsuz bolsa, beýlekileri örän zäherlidirler. Daş balyklary esasan, Awstraliýanyň töwereklerinde, Ýuwaş we Hindi ummanlarynda, Gyzyl deňizde ýaşaýandy .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.