Goýberiliş №42 (17.10.2020 ý.)

17-10-20

Sport   Kewinsiz geçen duşuşyk “Mançester Sitiniň” ýarymgoragçysy Kewin de Brüýne Belgiýanyň düzüminde UEFA-nyň Milletler ligasynyň duşuşygyna gatnaşyp bilmedi. Futbolçy saglyk ýagdaýy sebäpli Angliýa gaýdyp gelmeli boldy. Islandiýanyň Reýkýawik şäheriniň stadionynda bolup geçen bu duşuşykda Belg .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.