Goýberiliş №42 (17.10.2020 ý.)

17-10-20

Syrly sowallar, ýönekeý jogaplar   1. XIX asyrda haýsy iňlis alymynyň dynç almagy gowy görýän ýeri Galapagos adalary bolupdyr? 2. Nirede çarşenbe duşenbeden öň gelýär? 3. Leonardo da Winçiniň çeken bir söwdagäriň aýalynyň suratynda, şol aýalyň çep elinde näme bar? 4. Angliýa haçan ilkinji gezek .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.