Goýberiliş №42 (17.10.2020 ý.)

17-10-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   Gyzykly güýmenje Biziň birnäçe gowy görýän akyl-paýhas güýmenjelerimizdir oýunlarymyz bardyr. Şolaryň içinde Rubigiň kubigini uly-kiçi bilýän bolsa gerek. Bu ajaýyp tapmaçanyň muşdaklary ony täze bir derejä çykardylar. Britaniýaly akyl-paýhas oýunlary bilen içgin g .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.