Goýberiliş №43 (24.10.2020 ý.)

31-10-20

Bulary bilmek gyzyklydyr San-Fransiskoda ýerleşýän Lambard köçesi dünýäniň iň aýlawly köçesidir. Bu köçeden ulagly ortaça sagatda 8 km tizlik bilen hereket etmek mümkindir. Birtaraplaýyn herekete eýe bolan bu köçäniň iki tarapy hem owadan binalar bilen bezelendir. Täsin geografik ýerleriň sanawy .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.