Goýberiliş №43 (24.10.2020 ý.)

31-10-20

Dünýä täzelikleri   Şowly geçen tejribe Geçen tomus paslynyň ahyrynda nobatdaky bir uçýan maşynyň tejribesi üstünlikli amala aşyryldy. Bu gezek ýaponiýaly “Cartivator” şereketi tapawutlandy. “SkyDrive” diýlip atlandyrylan bu uçýan ulag  serişdesi 4 sany hereketlendiriji bilen üpjün edilen. Ýapon .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.