Goýberiliş №43 (24.10.2020 ý.)

31-10-20

Haýwanat we ösümlikler dünýäsiniň täsinlikleri   Melhemli sapodillalar Ösümlikler dünýäsiniň gaty bir meşhur bolmadyk, emma örän ähmiýetli ösümlikleriniň biri hem sapodillalardyr. Bu ebedi ýaşyl öwsüp oturan ösümlikleriň boýy 25-30, seýrek ýagdaýlarda 40 sm-e ýetýär, olaryň watany bolsa Meksikady .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.