Goýberiliş №43 (24.10.2020 ý.)

31-10-20

Sport   Ýeňşe mümkinçilik artýar Bilşimiz ýaly, “Nascar” awtoulag bäsleşiginiň ýeňijisini anyklamak ugrunda bäsleşikler tapgyry dowam edýär. Ýaňy-ýakynda ABŞ-nyň Kanzas şäherinde geçen bäsleşikde “Team Penskeniň” sürüjisi Joý Logano birinji orna mynasyp boldy. Ol ýaryşyň soňky aýlawlarynda Kewin .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.