Goýberiliş №43 (24.10.2020 ý.)

31-10-20

Syrly sowallar, ýönekeý jogaplar   1. Bu sowuklygy gowy görýän guşlar duzly suwy hem içip bilýärler. Olar haýsy guşlar? 2. “Sport türgenlerini geýindiren üç çyzykly adam” diýlip tanalan kim? 3. Pena Kemaldan kiçi Maksatdan bolsa uly. Kim has kiçi? 4. Taryhda iň uly göwrümli poema haýsy? 5. Iň .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.