Goýberiliş №43 (24.10.2020 ý.)

31-10-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   HOWPLY BÖKÜŞ Meşhur artist we başdan geçirmeleriň muşdagy Lýuk Eýkins adaty bolmadyk usul bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Ol 7600 m beýiklikden paraşýutsyz böküp, ýere şikessiz gonmagy başardy. Bu Lýukyň çagalykdan arzuwy bolupdyr. Onuň janköýerlik edýän a .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.