Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

01-11-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Iňlis dizaýneri Luwaglionyň ýasan noutbugy göwher gaşlar bilen bezelendir. Bir million amerikan dollar bahalanýan enjamyň 17 dýuým ululykdaky LED ekranynda has düşnükli şekiller üçin anti-reflektor süzgüji ýerleşdirilendir. 128 Gb ýady bolan bu kompýuterde monitor aras .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.