Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

31-10-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Iňlis dizaýneri Luwaglionyň ýasan noutbugy göwher gaşlar bilen bezelendir. Bir million amerikan dollar bahalanýan enjamyň 17 dýuým ululykdaky LED ekranynda has düşnükli şekiller üçin anti-reflektor süzgüji ýerleşdirilendir. 128 Gb ýady bolan bu kompýuterde monitor aras .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.