Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

31-10-20

Dünýä täzelikleri   “APPLe-iň” täze planşetleri “Apple” kompaniýasynyň önümlerini smartfon we häzirki zaman elektronikasyny ulanýan ähli  adam bilýän bolsa gerek. Bu kompaniýa esasy meşhurlyk getiren önümiň “Iphondygyna”  garamazdan, şereket başga-da köpçülikleýin sarp ediş elektronikasyny öndürý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.