Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

25-10-23

Dünýä täzelikleri   “APPLe-iň” täze planşetleri “Apple” kompaniýasynyň önümlerini smartfon we häzirki zaman elektronikasyny ulanýan ähli  adam bilýän bolsa gerek. Bu kompaniýa esasy meşhurlyk getiren önümiň “Iphondygyna”  garamazdan, şereket başga-da köpçülikleýin sarp ediş elektronikasyny .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.