Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

31-10-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Ebedi Buzluklar Müňlerçe ýyllaryň dowamynda emele gelen we şol durkuny saklan “Los” ebedi buzluklar milli seýilgähi adatdan daşary owadanlygy bolan, gözel tebigatly, beýik daglary we Argentina kölüni öz içine alýan 160 km araçägi alýan ajaýyp ýerdir. Patagoniýanyň Arg .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.